Az I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia értékelése a visszaérkezett kérdõívek alapján

 

 A konferencián a résztvevõknek lehetõségük nyílt, hogy egy kérdõív segítségével értékeljék a konferencia szakmai, technikai lebonyolítását, a poszterszekciót, és javaslatot tegyenek arra, milyen gyakorisággal és milyen témákban lehetne folytatni a konferenciasorozatot.

A konferencia végére 75 kérdõív érkezett be. Alább olvashatók a kérdésekre adott 1-tõl 5-ig terjedõ számok átlagai illetve a szöveges válaszok összefoglalásai.

 

1. Hogyan értékeli a rendezvény szakmai lebonyolítását? (1: érdektelen 5:rendkívül hasznos, érdekes)

Átlag: 4,51

Megjegyzések:

A legtöbb megjegyzés arra vonatkozott, hogy a vitákat szûkebb körben, kevesebb hivatalos felszólalóval, „vitaszerûbben” kellett volna megrendezni, az elõadások utáni viták is hiányoztak sokaknak. Volt, akinek tetszett a témák, elõadások sokszínûsége, mások szerint túl sokféle volt a téma, jobb lett volna több szekció, vagy szûkebb témaválasztás. Számos válaszadó szerint a workshop jellegû rendezvény hatékonyabb lett volna. Néhány vélemény szerint az államigazgatás nem kellõ mértékben volt képviselve, mások szerint sok protokolláris beszéd, trivialitás is elhangzott.

  

2. Hogyan értékeli a rendezvény technikai lebonyolítását? (1: kaotikus, rendezetlen 5: jól szervezett, követhetõ)

Átlag: 4,33

Megjegyzések:

Több válaszadó gratulált a a nagy létszám melletti gördülékeny szervezéshez . Fõbb problémaként felmerült, hogy a terem kicsi volt, a mikrofon illetve a kivetítõ meghibásodott. Sok válaszadó szerint a  vitafórumokat kevesebb résztvevõvel, sok mikrofonnal kellett volna megrendezni, illetve az egyes szekciókban több vitára kellett volna lehetõséget adni.

 

3. Hogyan értékeli a poszterszekciót? (szöveges válaszok)

 Diverz poszterkínálat volt, sokan írták, hogy saját munkájuk szempontjából is sok hasznosat találtak, érdekes, sokszínû volt. Sok válaszban felmerült, hogy a hely szûk volt, és ehhez képest túl sok a poszter. Ez elsõ alkalommal még nem hiba némely válaszadó szerint, de többen javasolták, hogy a jövõben szelektálni kellene a posztereket, több idõt szánni a megtekintésükre, akár szervezett poszterbemutatást is lehetne a poszterszekció alatt rendezni. A posztereket szakmailag és technikailag is egyenletesebb színvonalúvá kellene tenni. A poszterállványok egy része nem volt megfelelõ a válaszok szerint.

 

4. Milyen gyakorisággal kellene folytatni Ön szerint ezt a konferenciasorozatot?

 A legtöbb válaszadó szerint kétévente. Sok válaszadó szerint kisebb, szûkebb körû konferenciákat azonban gyakrabban lehetne szervezni.

 

5. Milyen témát látna szívesen a II. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencián?

 A leggyakrabban jelölt témák: invázív élõlények, környezeti nevelés, szemléletformálás, élõhelyrekonstrukció, a természetvédelem és a gazdálkodás (mezõgazdaság, vadgazdálkodás) közti érdekellentétek kezelése, élõhelyvédelem.