Konferenciakötet

A konferencián elhangzott előadások és bemutatott poszterek teljes anyagát cikk formájában megjelentetjük a Természetvédelmi Közlemények különszámaként (ez tehát nem a konferenciára már megjelenő absztraktok kötete!).

A kéziratokat elektronikus változatát kérjük elküldeni az termeszetvedelmi.kozlemenyek@gmail.com email címre 2014. december 15-ig. A kéziratokat lektoráltatjuk.

További információ: Bereczki Krisztina, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
Telefon: 36 28 360 174/130
E-mail: termeszetvedelmi.kozlemenyek@gmail.com, és bereczki.krisztina@okologia.mta.hu

A konferenciakötet szerkesztői: Bereczki Krisztina, Török Péter, Molnár Dorottya, Báldi András