Témakörök


A szakmai program az alábbi három fő téma köré szervezett szimpóziumokból, plenáris előadásokból, poszterszekcióból és vitaestekből áll.

  1. A klímaváltozás élőhelyekre gyakorolt jelenlegi és várható hatásai (pl. erdők, gyepek, vizes élőhelyek)
  2. A klímaváltozás kárpát-medencei fajokra, fajközösségekre gyakorolt jelenlegi és várható hatásai (pl. elterjedési területek változása, fajok eltűnése, visszaszorulása)
  3. Új fajok megjelenése a klimatikus viszonyok változásának hatására és az ezzel járó következmények (pl. inváziós fajok, stb.)
  4. Planetáris egészség a klímaváltozás korában: a testi, lelki egészség és az ökológiai rendszerek védelmének összefüggései.

A konferencián természetesen örömmel látunk más témákat a klímaváltozással foglalkozó kutatások mellett.