Poszterek

A poszterek listája

 1. Bankovics Attila: Előzetes adatok a Böddi-szék emlősfaunájának ismeretéhez
 2. Bartha Sándor: Kisemlős bolygatás, szukcessziós ablakok és béta diverzitás spontán regenerálódó parlagterületeken
 3. Bartha Sándor, Virágh Klára, Szabó Anna, Kun András, Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Ruprecht Eszter: Miről ismerhető fel egy gyeptársulás leromlásának legkorábbi stádiuma? Egy különlegesen fajgazdag gyeptársulás szerkezetének változásai egy legeltetési gradiens mentén
 4. Mareike Brix, Domokos Csaba, Hegyeli Zsolt, Luana Ramos, Annika Tiesmeyer: Assessing the status of the European wildcat (Felis silvestris) by non-invasive hairtraps
 5. Csathó András István, Csathó András János, Sztankó Martina, Végvári Zsolt: A mezei hörcsög (Cricetus cricetus) populációdinamikájának hosszú távú vizsgálata gépjárművek által elütött példányok felmérésével (1995–2015)
 6. Csorba Gábor, Görföl Tamás: A magyar denevérkutatás szerepe a trópusi területek természetvédelmében
 7. Estók Péter, Gombkötő Péter, Boldogh Sándor András: Erdőlakó denevérek felmérési programja Észak-Magyarország területén az "Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban" c. pályázat keretében
 8. Hágen András: A közlegelő tragédiája és a halászat
 9. Hegyeli Zsolt, Aczél-Fridrich Zsuzsanna, Brix Mareike, Domokos Csaba, Fülöp Tihamér, Kecskés Attila, Mezey Zsófia, Sugár Szilárd: A "Milvus Csoport" Madártani és Természetvédelmi Egyesület bemutatása
 10. Hegyeli Zsolt, Csorba Gábor, Horváth Márton, Sendula Tímea, Németh Attila: Veszély a felszínen és a felszín alatt: a földikutya, mint zsákmányállat
 11. Kecskés Attila, Alexe Vasile, Brix Mareike, Doroșencu Alexandru, Fülöp Tihamér, George Sârbu, Hana Latkova, Hegyeli Zsolt, Kiss J Botond, Kun Csaba, Marinov Mihai, Mezey Zsófia, Pașca Claudiu, Popescu Ilie, Săftescu Răzvan, Sugár Szilárd, Vișan Daniel, Vodă Flaviu: A vidra (Lutra lutra) elterjedése Romániában
 12. Kiss Csaba, Juhász Edit, Végvári Zsolt, Vladimir Lebedev, Kondor Tamás, Miholecz Kitti, Török Péter, Katona Gergely, Szabó Adél, Balla Borbála, Godó Laura, Cserkész Tamás: A csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis) fajcsoport teljes elterjedési területéről származó koponyák lineáris morfometriai vizsgálata
 13. Kondor Tamás, Váczi Viktória, Szitta Tamás, Seres Nándor, Cserkész Tamás: A mezei hörcsög (Cricetus cricetus) aktuális magyarországi elterjedésének részletes felmérése
 14. Mánfai Kinga, Horváth Győző: Mezőgazdasági területek arányában eltérő mozaikos tájmintázat hatása kisemlős közösségek összetételére
 15. Mezey Zsófia, Alexe Vasile, Mareike Brix, Doroșencu Alexandru, Fülöp Tihamér, Hegyeli Zsolt, Kecskés Attila, Kiss J. Botond, Kun Csaba, Latkova Hana, Marinov Mihai, Pallos Zsuzsanna, Pașca Claudiu, Sugár Szilárd: Vidrák (Lutra lutra) táplálkozása romániai halastavakon
 16. Moldován Orsolya, Szél László, Horváth Tibor, Demeter László, Csorba Gábor, Németh Attila: Egy áttelepített erdélyi földikutya Nannospalax (leucodon) transsylvanicus populáció egy éves tér- és időbeli szezonális aktivitása
 17. Németh Attila, Csorba Gábor, Homonnay Zalán, Krizsik Virág, Varga Zoltán: Földikutyafajaink eredete és kialakulása
 18. Németh Attila, Moldován Orsolya, Horváth Tibor, Szél László: Földutak és földikutyák: egy mindeddig alábecsült veszélyforrás
 19. Ottlecz Barnabás, Cserkész Tamás: A molnárgörény (Mustela eversmanii) táplálékösszetétele mezőgazdaságilag művelt élőhelyen a Mosoni-sík területén
 20. Patkó László, Szabó László, Ujhegyi Nikolett, Fehér Péter, Frank Krisztián, Wilhelm Júlia, Kovács Zsófia, Stéger Viktor, Csorba Gábor, Görföl Tamás, Szemethy László, Heltai Miklós: Egyes hazai ragadozó emlősök (Carnivora) szőrmintáinak fajszintű határozása morfológiai és genetikai vizsgálatokon alapuló módszerek összehasonlításával
 21. Aleksandra M. Piontek, Ewa Wojtylak-Jurkiewicz, Wojciech M. Tokarz, Izabela A. Wierzbowska: Estimating predation rate of free-ranging domestic cats – a comparison of two methods
 22. Roboz Ágnes: Etnográfiai kutatási módszer alkalmazása vízi ökoszisztéma szolgáltatások vizsgálata során
 23. Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Szentes Szilárd, Virágh Klára, Csathó András István, Házi Judit, Bartha Sándor: A magyar földikutya (Nannospalax (leucodon) hungaricus) növényzetre gyakorolt hatásának mikrocönológiai monitorozása a battonyatompapusztai löszgyepben (2011–2015)
 24. Szép Dávid, Horváth Győző, Stjepan Krčmar, Purger J. Jenő: Kisemlős közösségek összehasonlítása Baranya magyarországi és horvátországi részén gyöngybagoly (Tyto alba) köpetek vizsgálata alapján
 25. Wojciech M. Tokarz, Aleksandra Piontek: European wildcat (Felis silvestris silvestris) in Polish Carpathians – population threats and perspectives for future species
 26. Ulicsni Viktor, Molnár Zsolt: „Most nem szabad fogni, mert hasas”. Hagyományos tudás és fenntartó erőforráshasználat az ürge kapcsán
 27. Unyi Miklós, Bankovics András, Vajda Zoltán: A természetes vízdinamikai rendszer visszaállítása a dunatetétleni Böddi-széken
 28. Vig Zsófia, Godó Laura és Végvári Zsolt: Természetvédelmi célú kisemlős-faunisztikai felmérés (Borsodi-mezőség)
 29. Bartłomiej F. Zając, Andrzej J. Antoł, Marta Grosiak: Initial data on rodent mortality during trapping study – rate and environmental factors
 30. Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Csathó András István, Szentes Szilárd, Virágh Klára, Házi Judit, Bartha Sándor: A magyar földikutya (Nannospalax (leucodon) hungaricus) túrásainak a gyep finomléptékű mintázatára és diverzitására gyakorolt hatásának vizsgálata
 31. Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Szentes Szilárd, Penksza Károly, Bartha Sándor: Balaton-felvidéki szarvasmarha-legelők finomléptékű szerkezetének összehasonlító vizsgálata