Szimpóziumok

Molekulák, gének és modern módszerek

Szervező: Horváth Márton

A genetikai és egyéb "modern" vizsgálati módszerek egyre inkább elterjedtek immár a hazai természetvédelmi és ökológiai kutatásokban is. A szimpózium során a már működő hazai genetikai műhelyek, valamint az egyéb újszerű módszereket alkalmazó kutatások mutatnák be legújabb eredményeiket.

Plenáris előadás: Pecsenye Katalin (Debreceni Egyetem): Lepke populációk genetikai struktúrájának vizsgálata: természetvédelmi vonatkozások

 

Globális folyamatok

szervező: Sólymos Péter és Czúcz Bálint

A bioszféra egészére ható nem lokális, azaz globális változások létezése ma már tudományos tény. A kiváltó okokról ugyan lehet vitatkozni, de a következmények már ma is világosan látszanak. Milyen realitása van annak, hogy hiányos ismereteink (leírt fajok, elterjedési adatok elégtelensége) ellenére hatékonyan védjük az élővilágot a ma még be nem következett veszélyektől? Milyen szerepe és felelőssége van a politikai szándéknak, a civil kezdeményezéseknek, a hivatásos természetvédelemnek és a tudományos kutatásnak e téren? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a szimpózium.

Plenáris előadás: Harnos Zsolt (MTA): Globális klímaváltozás - lokális problémák

 

Természetvédelmi stratégiák

Szervező: Szentirmai István

A szimpózium a természetvédelmi tevékenységek gondos megtervezésének jelentőségére hívja fel a figyelmet. Bemutatja a természetvédelmi programok és hosszú távú stratégiák kidolgozásának szempontjait és az eddig szerzett tapasztalatokat.

Plenáris előadás: Gergely Erzsébet (KvVM): Természetvédelmi stratégiák, tervek és programok módszertani kérdései

 

Társadalom és természetvédelem

Szervező: Mihók Barbara

A biológiai sokféleség megőrzése nem csak egy szűk szakmai közösség feladata és felelőssége, hanem egy össztársadalmi tevékenység. Eredményessége ezért nem csak a biológiai tudományok által feltárt ismeretek függvénye, hanem szorosan összefügg a természetvédelem szempontjából fontos társadalmi környezettől, folyamatoktól. A szimpózium célja kettős: egyrészt, hogy bemutassa a természetvédelem "beágyazottságát" az emberi közösségekben gyakorlati példákon keresztül, másrészt, hogy feltárja, milyen információkat, módszereket, megközelítéseket kínálnak a társadalomtudomány különböző ágai (pl. szociológia, közgazdaságtan) a konzervációbiológia számára a minél hatékonyabb természetvédelem érdekében. A szimpózium felvállalt célja, hogy erősítse a kapcsolatot a társadalomtudományok területéről érkezett szakemberek és a természetvédelemben dolgozók között, ezért várjuk a társadalomtudománnyal foglalkozók minél szélesebb körét rendezvényünkre.

Plenáris előadás: Pataki György (SZIE, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet): Érdekkonfliktusok a természetvédelemben