Konferenciakötet

A konferencián elhangzott előadások és bemutatott poszterek teljes anyagát cikk formájában megjelentetjük a Természetvédelmi Közlemények különszámaként (ez tehát nem a konferenciára már megjelenő absztraktok kötete!).

A kéziratokat elektronikus változatát kérjük elküldeni az mtbkkotet@gmail.com email címre 2011. november 30-ig. A kéziratokat lektoráltatjuk.

A kéziratok terjedelmi korlátja: maximum 10 oldal dupla sorközzel és 12 pontos betűvel írt szöveg (a bevezetéstől az irodalomlista végéig), továbbá maximum 4 ábra vagy táblázat.